Revija Socialno delo

2011: 50 let izhajanja

Revija socialno delo - naslovnica - kupček
Socialno delo je znanstvena periodična publikacija za naslovno področje.

Izhaja dvomesečno, začenši s februarjem. Številke so lahko tudi združene. 

Vodila, kako pripraviti in predložiti prispevek za objavo, so na teh spletnih straneh.

Povzetki člankov so vključeni v podatkovne baze International Bibliography of the Social Sciences, Linguistics & Language Behavior Abstracts, Mental Health Abstracts, Social Planning / Policy & Development Abstracts, Sociological Abstracts, Studies on Women Abstracts. Nahajajo se tudi v bazah EBSCO in ProQuest.