Podiplomski študij

Aktualni programi

  • Programi 2. stopnje (strokovni magisterij)

  • Programa 3. stopnje (doktorski)

 ----------------------------

Stari programi  • Specializacija / postopek in obrazci

  • Magistrski študij sociologije - socialnega dela v skupnosti (znanstveni magisterij) / postopek in obrazci 

Zaključevanje študija po starih (pred-bolonjskih) magistrskih in specialističnih študijskih programih

  • Doktorski program sociologije - socialnega dela v skupnosti 

Zaključevanje študija po starih (pred-bolonjskih) doktorskih študijskih programih

Vpis na stare podiplomske programe ni več mogoč. Kdor je vpisan na katerega od starih programov, ga ima pravico končati do leta 2015/16. Dotlej za vsakega od teh programov velja ustrezni pravilnik.