Podiplomski študij

Aktualni programi

  • Programi 2. stopnje (strokovni magisterij)

  • Programa 3. stopnje (doktorski)

 ----------------------------

Stari programi

V skladu s sklepom senata FSD, 10. seja, dne 6. 5. 2015 je:

  • zadnji rok za prijavo teme specialističnega in magistrskega dela  30. 10. 2015.
  • zadnji rok za oddajo specialističnega in magistrskega dela  15. 4. 2016.


  • Specializacija / postopek in obrazci

  • Magistrski študij sociologije - socialnega dela v skupnosti (znanstveni magisterij) / postopek in obrazci 

Zaključevanje študija po starih (pred-bolonjskih) magistrskih in specialističnih študijskih programih

 

  • Doktorski program sociologije - socialnega dela v skupnosti 

Zaključevanje študija po starih (pred-bolonjskih) doktorskih študijskih programih

Vpis na stare podiplomske programe ni več mogoč. Kdor je vpisan na katerega od starih programov, ga ima pravico končati do leta 2015/16. Dotlej za vsakega od teh programov velja ustrezni pravilnik.